czrs » kategorija » Novosti » Godišnja nagrada “Jakov Kudrić”
enhr

Godišnja nagrada “Jakov Kudrić”

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je Centar za rehabilitaciju Silver odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge socijalnih radnika postao dobitnik Godišnje nagrade “Jakov Kudrić”, koja se dodjeljuje domovima socijalne skrbi koji su se istaknuli kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.
Ujedno zahvaljujemo Gradu Zagrebu koji nam je pružio podršku i predložio nas za kandidaturu.