czrs » Centar za rehabilitaciju Silver
enhr

Centar za rehabilitaciju Silver

Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi). Usluge rehabilitacije koje se osiguravaju temelje se na načelima jednakosti, pravednosti i kvalitete usluga u skladu s individualnim potrebama i mogućnostima korisnika s ciljem kvalitetnijeg uključivanja u lokalnu zajednicu. Temeljne odrednice svih aktivnosti su rehabilitacija u cilju potpune inkluzije korisnika. Osnivač Centra je Grad Zagreb.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Centar Silver punopravni je član IGDF – International Guide Dog Federation

igdf logo mali

Centar Silver kandidat za članstvo u ADE – Assistance Dogs Europe za 2015.godinu

mali Logo-Assistance-Dogs-Europe

 

Programskim aktivnostima Centra Silver obuhvaćene su:

  • osobe oštećenog vida;
  • teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima;
  • djeca s teškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo);
  • osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjem.

 

 

Naši programi uspješno su zadovoljili standarde kvalitete prema zahtjevima norme 

ISO 9001-2008:

ISO 9001 certified golden label, vector illustration

 

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: centar.silver@czrs.hr ili na telefon 01/2394 451.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 park4

Smještajni kapaciteti

Centar pruža usluge smještaja i boravka tijekom provođenja rehabilitacijskih programa te usluge patronažne.
Smještaj i boravak osiguran je u prostorima prilagođenim potrebama korisnika.
Taktilno-mirisni park Centra Silver strukturom staza i mirisnim biljem prilagođen je lakšem snalaženju u prostoru osobama oštećenog vida, a izvedbom u jednoj razini omogućeno je nesmetano kretnje osobama s teškoćama kretanja.
Centar istodobno može smjestiti četrdesetak pasa (psi u školovanju, ženke sa štencima, izolacija), a u sklopu Centra djeluje interna veterinarska služba.

               Slika recepcije pri dolasku u Silver

Slika sobe za korisnike

Slika prostorije dnevnog boravka