czrs » kategorija » Novosti » CI terapija
enhr

CI terapija

Iza nas je još jedan iznimno uspješan tjedan.
Centar Silver ima stručnjake koji će provoditi program CI terapije.
U suradnji s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju i Sveučilištem u Alabami (University of Alabama at Birmingham, UAB Medicine), Centar za rehabilitaciju Silver organizirao je stručno usavršavanje pod vodstvom svjetski priznatog stručnjaka u rehabilitaciji gornjih i donjih ekstremiteta, prof.dr.sc. David M. Morrisa.
Stručnjaci ovu terapiju poznaju i pod nazivom terapija prisilno induciranog pokreta ( Constraint Induced Movement Therapy CIMT), a temelji se na iscrpnom istraživačkom radu te je prepoznata na svjetskoj razini kao jedan od najuspješnijih terapijskih pristupa.
CI terapijski pristup namijenjen je osobama koje uslijed oštećenja mozga (moždani udar, cerebralna paraliza, traumatska ozljeda ili druge autoimune i neuromišićne bolesti) imaju sniženu funkciju gornjih ili donjih ekstremiteta.
Na stručnom usavršavanju koje je trajalo punih 5 dana sudjelovalo je preko 30 stručnjaka iz područja rehabilitacije, a pored fizioterapeuta, radnih terapeuta i edukacijskih rehabilitatora, ovo stručno usavršavanje podržali su i dr.med. specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, dr.med.specijalisti neurologije, psiholozi i logopedi.
Pored teorijskog uporišta te prikaza brojnih istraživanja koja potvrđuju učinkovitost ovog terapijskog pristupa, naši sudionici, imali su priliku provoditi procjenu i vježbati aktivnosti s osobama koje imaju sniženu funkciju gornjih i donjih ekstremiteta među kojima su bila najhrabrija djeca dobi od 3 do 14.godina.