Oglasi javne nabave

Dokumentacija za nadmetanje 2014.

Dokumentacija za nadmetanje 2015.

Dokumentacija za nadmetenje 2016.

Dokumentacija za nadmetanje 2017.

 

Sukladno odluci o provedbi postupka javne nabave dana 14. studenog 2018. godine, Centar za rehabilitaciju Silver objavljuje dokumentaciju o nabavi – dehidrirana hrana za pse.

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1.Troškovnik

Prilog 2. i 3.

Prilog 4. ESPD-obrazac