Oglasi javne nabave

Dokumentacija za nadmetanje 2014.

Dokumentacija za nadmetanje 2015.

Dokumentacija za nadmetenje 2016.

Sukladno odluci o provedbi postupka javne nabave dana 6. studenog 2017. godine, Centar za rehabilitaciju Silver objavljuje dokumentaciju o nabavi – dehidrirana hrana za pse.

Dokumentacija o nabavi

I. PRILOZI

Prilog 4. ESPD-obrazac