Oglasi javne nabave

Dokumentacija za nadmetanje 2014.

Dokumentacija za nadmetanje 2015.

Dokumentacija za nadmetenje 2016.

Dokumentacija za nadmetanje 2017.

Dokumentacija za nadmetanje 2018.

Dokumentacija za nadmetanje 2019.

Sukladno odluci o provedbi postupka javne nabave dana 11. studenog 2020. godine, Centar za rehabilitaciju Silver objavljuje dokumentaciju o nabavi – dehidrirana hrana za pse.