czrs » kategorija » Novosti » Konferencije ADI & AAII, Prag, svibanj 2016.
enhr

Konferencije ADI & AAII, Prag, svibanj 2016.

PragOd 14. do 17. svibnja 2016. godine u Pragu su održane dvije konferecije krovnih organizacija Animal Assisted Intervention International (AAII) i Assitance dog intenational (ADI). Stručni djelatnici Centar za rehabilitaciju Silver kroz aktivno sudjelovanje predstavili su Centar i programe u kojima rade. Također održali su dvije prezentacije na temu Programa rehablitacije uz terapijskog psa te Standarda rehabilitacijske prakse sa psima pomagačima u skladi sa Međunarodnom klasifikacijom funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (ICF) koje je izradila radna skupina u Centru tijekom 2015. godine. Prezentacije Centra izazvale su veliko zanimanje stručnjaka iz područja rada sa psima pomagačima te su ostvareni brojni kontakti za daljnju suradnju. Na konferencijama su se mogla čuti i vidjeti zanimljiva izlaganja i istraživanja brojnih stručnjaka iz cijelog svijeta o učinku životinja, prije svega pasa odnosno pasa pomagača na ljudsko zdravlje i participacije u svakodnevnom životu iz raznih perspektiva.