czrs » kategorija » Novosti » Naši Dama, Heaven, Hope, Hilla i Urban dobili su kumove!!
enhr

Naši Dama, Heaven, Hope, Hilla i Urban dobili su kumove!!

Naši Dama, Heaven, Hope, Hilla i Urban dobili su kumove!!

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. (Dama),
Veleučilište VERN‘ (Heaven),
portal MojPosao (Hilla),

Instrumentaria d.d. (Hope) i
Jadran Galenski Laboratorij d.d. (Urban)
proglašeni su kumovima budućih pasa pomagača Centra za rehabilitaciju Silver.

17. prosinca 2014. godine u prostorijama Centra za rehabilitaciju Silver ambasadorica Centra Barbara Kolar proglasila je tvrtke – kumove budućih pasa pomagača Centra za rehabilitaciju Silver.
Proglašenjem tvrtki – kumova budućih pasa pomagača želi se podići svijest o važnosti pasa pomagača u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom ali i njihovom punom i ravnopravnom uključivanju na tržište rada. Budući da se u Centru za rehabilitaciju Silver psi pomagači školuju za svoj „posao“, u kampanju su uključene tvrtke koje su prepoznale važnost pasa pomagača u životu osoba s invaliditetom i njihove integracije na tržište rada. Tvrtke – kumovi će biti redovito informirane o odrastanju i školovanju, napretku i naposljetku o „radnom mjestu“ svog psa kumčeta. Također će kroz svoje aktivnosti u suradnji s Centrom za rehabilitaciju SIlver raditi na podizanju svijesti o važnosti uloge pasa pomagača u životu osoba s invaliditetom.

10155624_801244293251138_4973216525630233309_n 10590415_801244643251103_8854663419364732273_n 10858422_801244283251139_430793109254503665_n