czrs » kategorija » Novosti » NATJEČAJ – koordinator za uzgoj i socijalizaciju
enhr

NATJEČAJ – koordinator za uzgoj i socijalizaciju

Centar za rehabilitaicju Silver 9.10.2020. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto Koordinator za socijalizaciju i uzgoj

Navedeni natječaj ujedno je objavljen na stanicama Hrvaskog zavoda za zapošljavanje te putem oglasa Narodnih novina.

Tekst natječaja – koordinator za uzgoj i socijalizaciju

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf