czrs » PROGRAMI » Terapijski pas
enhr

Terapijski pas

TERAPIJSKI PSI su posebno školovani psi s pomagačkom i terapijskom namjenom, s ciljem poticanja razvojnih procesa djece ili mladih osoba s teškoćama u razvoju. Ovakav kombinirani pristup omogućava da po završetku školovanja terapijski pas ima 2 uloge:

  • ulogu pomagača djetetu s teškoćama u razvoju: kretanje, dodavanje predmeta, pomoć u svlačenju i drugim svakodnevnim zadacima, alarmiranje, smirivanje i drugo, ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima djeteta
  • ulogu motivatora u svakodnevnim aktivnostima te postojećim terapijskim i habilitacijskim procesima u koje je dijete s teškoćama u razvoju uključeno.

A young girl with Down Syndrome sitting on a couch with a puppy.

Terapijski psi dodjeljuju se u:

  • obitelji djece s teškoćama u razvoju, na način da jedan od roditelja/skrbnika prolazi obuku i postaje voditelj psa te usmjerava svakodnevnu interakciju djeteta i terapijskog psa
  • ustanove, škole, udruge i sl. gdje stručni voditelj, također nakon prolaska obuke, radi individualno ili u skupinama djece s teškoćama u razvoju uključujući u svoj rad terapijskog psa

A dog and young boy with Down Syndrome together on a sofa.

Kroz uključivanje terapijskog psa u svakodnevni život i postojeće habilitacije/terapije djeluje se na različite aspekte razvoja pojedinca:

  • senzomotorički razvoj
  • sociokognitivni razvoj
  • komunikacijski razvoj
  • psihosocijalni i emotivni razvoj

Školovanje terapijskog psa traje 8 mjeseci, a obuhvaća bazične vježbe poslušnosti dok se specifičnosti treninga definiraju prema potrebama svakog pojedinog djeteta – korisnika (npr. hiperaktivnost, različite motoričke, govorne ili intelektualne teškoće, gluhoća, sljepoća…).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Program obuke uključuje inicijalnu procjenu kandidata temeljem koje se odabire odgovarajući pas, koji po svojim karakteristikama, kako temperamentalnim tako i radnim, najviše odgovara pojedinom korisniku. Obuka roditelja za rad s terapijskim psom provodi se kroz individualni rad u trajanju od 4 tjedna (1 tjedan u Centru Silver i 15 rehabilitacijskih dana u mjestu življenja korisnika, kada se u rad uključuje i dijete – korisnik).

Radni vijek terapijskog psa je 7 do 8 godina, nakon čega se, prema procjeni stručnog tima, pas umirovljuje.

Preuzmite brošuru: Terapijski pas