czrs » PROGRAMI » Terapijski pas
enhr

Terapijski pas

TERAPIJSKI PSI su posebno školovani psi s pomagačkom i terapijskom namjenom, s ciljem poticanja razvojnih procesa djece ili mladih osoba s teškoćama u razvoju. Ovakav kombinirani pristup omogućava da po završetku školovanja terapijski pas ima 2 uloge:

  • ulogu pomagača djetetu s teškoćama u razvoju: kretanje, dodavanje predmeta, pomoć u svlačenju i drugim svakodnevnim zadacima, alarmiranje, smirivanje i drugo, ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima djeteta
  • ulogu motivatora u svakodnevnim aktivnostima te postojećim terapijskim i habilitacijskim procesima u koje je dijete s teškoćama u razvoju uključeno.

 

Terapijski psi dodjeljuju se u:

  • obitelji djece s teškoćama u razvoju, na način da jedan od roditelja/skrbnika prolazi obuku i postaje voditelj psa te usmjerava svakodnevnu interakciju djeteta i terapijskog psa
  • ustanove, škole, udruge i sl. gdje stručni voditelj, također nakon prolaska obuke, radi individualno ili u skupinama djece s teškoćama u razvoju uključujući u svoj rad terapijskog psa

 

Kroz uključivanje terapijskog psa u svakodnevni život i postojeće habilitacije/terapije djeluje se na različite aspekte razvoja pojedinca:

  • senzomotorički razvoj
  • sociokognitivni razvoj
  • komunikacijski razvoj
  • psihosocijalni i emotivni razvoj

Školovanje terapijskog psa traje 8 mjeseci, a obuhvaća bazične vježbe poslušnosti dok se specifičnosti treninga definiraju prema potrebama svakog pojedinog djeteta – korisnika (npr. hiperaktivnost, različite motoričke, govorne ili intelektualne teškoće, gluhoća, sljepoća…).

Program obuke uključuje inicijalnu procjenu kandidata temeljem koje se odabire odgovarajući pas, koji po svojim karakteristikama, kako temperamentalnim tako i radnim, najviše odgovara pojedinom korisniku. Obuka roditelja za rad s terapijskim psom provodi se kroz individualni rad u trajanju od 4 tjedna (1 tjedan u Centru Silver i 15 rehabilitacijskih dana u mjestu življenja korisnika, kada se u rad uključuje i dijete – korisnik).

Radni vijek terapijskog psa je 7 do 8 godina, nakon čega se, prema procjeni stručnog tima, pas umirovljuje.

Preuzmite brošuru: Terapijski pas