czrs » PROGRAMI » Uzgoj pasa pomagača
enhr

Uzgoj pasa pomagača

U Centru Silver djeluje više odjela pa tako i Odjel skrbi za pse pomagače i pomoćno tehničko osoblje, kojem pripada i Program uzgoja pasa pomagača.

Ovaj je Program temelj rehabilitacijskih programa za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju – koji u rad uključuju pse pomagače i terapijske pse.

Program uzgoja pasa u Centru Silver baziran je na pasmini labrador retriver koja se pokazala kao najuspješnija u svijetu pasa pomagača.

Za uključenje u Program uzgoja, Centar Silver psa bira iz vlastitog uzgoja ili razmjenom genetskog materijala, štenadi, mladih pasa i uzgojnih pasa iz drugih inozemnih škola (Francuska, Velika Britanija, SAD, Mađarska, Slovačka, Belgija, Nizozemska i dr).

Da bi psa uključili u ovaj Program, potrebno je zadovoljiti određena pravila i standarde te pas mora proći temperamentalna, genetska i zdravstvena testiranja. Pas se uključuje u Program uzgoja u dobi od otprilike 16 mjeseci.

Program se provodi uz volontersku podršku Čuvara Silverovog nasljeđa (Guardians of Silver Legacy), a u silverovom žargonu zovemo ih „Guardiansi“.

Tko su Guardiansi?

Čuvari Silverovog nasljeđa ili engl. Guardians of Silver Legacy su odabrani volonteri pojedinci ili obitelji koji brinu i skrbe o psima uključenim u Program uzgoja Centra Silver (definicija koju koristi Centar Silver).

Kako postati Guardian?

Najčešće, pojedini psi koji pokažu odgovarajući temperament i potencijal – tijekom socijalizacije uđu u uži odabir za uzgoj. Uz praćenje njihova ponašanja te pse se ne kastrira, nakon zdravstvenih pregleda tijekom socijalizacije provode se dodatna testiranja te se sa socijalizatorom razgovara o potencijalnoj budućoj uzgojnoj ulozi psa i socijalizatorovoj spremnosti brinuti o psu tijekom uključenja u Program uzgoja.

Drugi način obuhvaća zainteresirane pojedince ili obitelji, koji često duže vrijeme prate rad Silvera i/ili poznaju socijalizatora ili korisnika psa pomagača te se žele uključiti u aktivnosti koje Silver provodi.

Ovi zainteresirani pojedinci prijavljuju se na online obrascu  (LINK: Prijavni obrazac za Čuvara Silverovog nasljeđa), po prijavi se s njima provodi Inicijalni intervju i posjeta kod kuće, nakon čega se radi selekcija i konačni odabir Guardiana – kojem se dodjeljuje odabrani uzgojni pas.

Neki od kriterija potrebnih za postanak Guardianom:

  •  želja da kao volonter podržite misiju Centra Silver
  •  spremnost na poštivanje protokola i praksi Centra Silver
  •  fleksibilnost kako bi se prilagodili rasporedu uzgojnog psa i potrebama programa uzgoja
  •  sposobnost pružanja sigurnog doma za njegu velikog, reproduktivno aktivnog psa
  •  posjedovanje automobila i mogućnost aktivne vožnje
  •  živite u Zagrebu
  •  imate iskustva sa psima…

Više detalja na linku:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmOZzVu0KqAWMhjvGW8tJTYuEs38ns6DPdbfUZBVM8wpkhUw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Uloga Guardiana je iznimno zahtjevna, uključuje veliku odgovornost i posvećenost, strogo pridržavanje pravila i uputa koordinatora za uzgoj Centra Silver, no konačno ispunjenje krajnje misije Centra Silver – dodjela pasa pomagača osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju – najveća je nagrada svima uključenim.