czrs » kategorija » Novosti » Projekt Derek Freeman Scholarship from the IGDF
enhr

Projekt Derek Freeman Scholarship from the IGDF

U sklopu projekta Derek Freeman Scholarship from the IGDF posjetila nas je Kim Ryan iz Australske škole za Pse vodiče (Guide Dogs Tasmania). Kim je u Centru boravila kako bi se upoznala s našim Programom socijalizacije. Naglasak je stavljen na transfer znanja sa starijih pasa na mlađe. Posjetila je našu “malu” i “veliku” školicu, a posjetila je i neke naše #herojsocijalizator. Također, Kim se upoznala i s radom naših terapeuta i njihovih pasa.