PROGRAMI

Centar Silver obavlja sljedeću djelatnost:

  • osposobljavanje osoba s oštećenjem vida za orijentaciju i mobilitet uz pomoć psa vodiča, korištenje tehnike bijelog štapa i elektronskih uređaja;
  • osposobljavanje osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem za korištenje psa pomagača
  • osposobljavanje voditelja ili stručnjaka za uključivanje terapijskog psa za rad u ustanovi
  • edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem;
  • uzgoj, socijalizacija i školovanje psa pomagača, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja psa pomagača.

Centar može obavljati i druge djelatnosti, utvrđene Statutom.

 

 

 

Programi

Rehabilitacijski programi provode se u Centru za rehabilitaciju Silver i u mjestu življenja korisnika, a njihova provedba osigurava uvjete za bolju socijalnu uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu.

Program tehnike bijelog štapa osobama oštećena vida omogućuje samostalno kretanje na poznatim trasama, orijentaciju u prostoru upotrebom preostalih osjetila i mentalnih sposobnosti, svladavanje prometnih pravila, upotrebu stepenica, javnog prijevoza i drugo.

Program korištenja elektronskog uređaja Tom Pouce, koji s pomoću infracrvenih zraka omogućuje detektiranje prepreka (uključujući i visinske) te vibrirajući obavještava korisnika o njima, pruža dodatnu zaštitu i sigurnost. Preduvjet za uključivanje u program jest primjena klizajuće tehnike dugog štapa i iskustvo u samostalnom kretanju.

Svladavanjem programa svakodnevnih vještina, osobe oštećenog vida postižu veću samostalnost u svakodnevnom funkcioniranju (briga o sebi, prostoru, nabavka i priprema namirnica, komunikacijske vještine i ostalo).

Program za korištenje psa vodiča osposobljava osobe oštećenog vida za korištenje psa vodiča, što slijepim osobama omogućuje veću samostalnost i sigurnost u kretanju. Pas vodič školovan je da:

  • sjedanjem ili zaustavljanjem označava promjene u visini podloge (rubni kamen, stepenice i sl.);
  • zaobilazi prepreke na pločniku (stupove, iskopine, kante za otpad, prolaznike…) i pritom ostavlja dovoljno prostora za siguran prolazak osobe koju vodi;
  • dovede osobu oštećenog vida do traženih ciljeva (označeni pješački prijelaz, vrata, rukohvat, stolac, tramvajsko/autobusno stajalište).

U sklopu programa osobe se podučavaju i osnovama brige i njege za psa.

Korisnik psa vodiča treba poznavati put kojim se kreće i dati psu naredbu o smjeru kretanja (lijevo, desno, natrag…), a pas pronalazi najsigurnije rješenje. Na temelju prethodne obuke iz orijentacije i samostalnog kretanja slijepa osoba procjenjuje promet i daje psu naredbu u kojem će trenutku prijeći cestu.

Program za korištenje psa pomagača teško pokretnim i osobama u invalidskim kolicima omogućuje usvajanje vještina korištenja psa pomagača koji im pomaže pri donošenju i dodavanju stvari, otvaranju/zatvaranju vrata, ladica, perilica, transferu u kolica i iz njih i za druge specifične potrebe korisnika te svladavanje osnova brige i njege za psa.

U Centru provodimo terapije djece s teškoćama u razvoju kroz (re)habilitaciju sa terapijskim psom tijekom školske godine. Program je prilagođen individualno svakom korisniku ovisno o njegovim potrebama i mogućnostima, čime se djeluje na poboljšanje njihova emotivnog, kognitivnog, motoričkog i psihosocijalnog razvoja/stanja.

Centar provodi programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača prema međunarodno priznatim standardima. Program uzgoja za vlastite potrebe baziran je na pasminama labrador retriver  jer je ta pasmine pokazale najbolju prilagodbu u zahtjevnom školovanju za pse pomagače.

Program socijalizacije započinje odabirom šteneta u dobi od 6 do 8 tjedana i testiranjem njegovih urođenih predispozicija. Odabrano štene odrasta u volonterskoj obitelji, gdje se navikava na sve okolnosti u kojima živi čovjek, usvaja osnovna pravila ponašanja i poslušnosti. Tijekom socijalizacije Centar Silver obiteljima pruža stručnu pomoć i podmiruje sve troškove prehrane, opreme i liječenja psa.

Po završenoj socijalizaciji, u dobi od 16 mjeseci, psi se uključuju u program školovanja. U prva dva mjeseca školovanja svi psi prolaze isti osnovni program, nakon čega se, po procjeni radnih instruktora, uključuju u programe za pse vodiče, psa pomagača ili terapijske pse. U završnoj fazi školovanja vještine psa prilagođavaju se specifičnim potrebama korisnika. Školovanje, traje ovisno o programu.

Poludnevnim boravkom u Centru obuhvaćene su osobe sniženih intelektualnih sposobnosti i osobe s višestrukim oštećenjima, a program uz održavanje stečenih vještina razvija i nove. Program uključuje: razvoj komunikacijskih vještina, samozastupanje, razvijanje i unapređivanje socijalnih veza, aktivnosti svakodnevnog života, aktivnosti s terapijskim psom, likovne aktivnosti i drugo.

Centar kroz provedbu edukativnih aktivnosti djeluje na podizanje svijesti, kako osoba s invaliditetom tako i šire javnosti. Edukativne aktivnosti provode se organiziranjem posjeta zainteresiranih skupina Centru te odlascima stručnih djelatnika u udruge osoba s invaliditetom, vrtiće, osnovne i srednje škole, ustanove socijalne skrbi, fakultete…