czrs » kategorija » Novosti » Natječaj – Terapeut instruktor za korisnike pasa pomagača
enhr

Natječaj – Terapeut instruktor za korisnike pasa pomagača

Centar za rehabilitaicju Silver 19.12.02018. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto Terapeut instruktor za korisnike pasa pomagača

Navedeni natječaj ujedno je objavljen na stanicama Hrvaskog zavoda za zapošljavanje te putem oglasa Narodnih novina.

Tekst natječaja – terapeut -instruktor pasa pomagača

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf