czrs » kategorija » Novosti » BIJELIM ŠTAPOM UPOZNAJ NOVI JELKOVEC.
enhr

BIJELIM ŠTAPOM UPOZNAJ NOVI JELKOVEC.

Centar za rehabilitaciju Silver održao je 15. prosinca 2021. godine, u sklopu projekta Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja Događanje u zajednici na temu “BIJELIM ŠTAPOM UPOZNAJ NOVI JELKOVEC”.
Događanje je organizirano u skladu s epidemiološkim mjerama na otvorenom prostoru na platou ispred Centra Novi Jelkovec. Korisnicima organiziranoga stanovanja Centra Novi Jelkovec demonstrirano je kretanje osoba oštećenog vida po poligonu s preprekama te im je približena uloga pasa pomagača i terapijskih pasa u radu s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju.
Slike prikazuju poligon, korisnike Centra Novi Jelkovec sa psima pomagačima u programu školovanja u demonstraciji rada