czrs » Centar za rehabilitaciju Silver
enhr

Centar za rehabilitaciju Silver

Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi). Usluge rehabilitacije koje se osiguravaju temelje se na načelima jednakosti, pravednosti i kvalitete usluga u skladu s individualnim potrebama i mogućnostima korisnika s ciljem kvalitetnijeg uključivanja u lokalnu zajednicu. Temeljne odrednice svih aktivnosti su rehabilitacija u cilju potpune inkluzije korisnika. Osnivač Centra je Grad Zagreb.

Za sve fotografije dobivena je privola osoba koje se na njima nalaze, odnosno njihovih zakonskih skrbnika.

Svi osobni podaci na ovim web stranicama navode se na sukladno posebnom propisu koji omogućava ili obvezuje ili na temelju privole te osobe.

Mogućnost sudjelovanja za dvije osobe prilikom održavanja sjednice Upravgnog vijeća uz prethodni dogovor.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Centar Silver punopravni je član IGDF – International Guide Dog Federation

igdf logo mali

Centar Silver punopravni je član u ADE – Assistance Dogs Europe

 

Centar Silver punopravni je član u ADI – Assistance Dogs International

 

 

 

 

Programskim aktivnostima Centra Silver obuhvaćene su:

  • osobe oštećenog vida;
  • teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima;
  • djeca s teškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo);
  • osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjem.

 

 

Naši programi uspješno su zadovoljili standarde kvalitete prema zahtjevima norme 

ISO 9001-2015:

 

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: centar.silver@czrs.hr ili na telefon 01/2394 451.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 park4

Smještajni kapaciteti

Centar pruža usluge smještaja i boravka tijekom provođenja rehabilitacijskih programa te usluge patronažne.
Smještaj i boravak osiguran je u prostorima prilagođenim potrebama korisnika.
Taktilno-mirisni park Centra Silver strukturom staza i mirisnim biljem prilagođen je lakšem snalaženju u prostoru osobama oštećenog vida, a izvedbom u jednoj razini omogućeno je nesmetano kretnje osobama s teškoćama kretanja.
Centar istodobno može smjestiti četrdesetak pasa (psi u školovanju, ženke sa štencima, izolacija), a u sklopu Centra djeluje interna veterinarska služba.

               Slika recepcije pri dolasku u Silver

Slika sobe za korisnike

Slika prostorije dnevnog boravka