Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova Centar za rehabilitaciju Silver uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 172/03., 144/10., 38/11. i 77/11.). 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Centru za rehabilitaciju Silver, Zagreb.
Usmeno podnesene zahtjeve primit će na zapisnik službenik za informiranje, srijedom u vremenu od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama Centra.

Službenik za informiranje: Martina Juršić, koja radi na radnom mjestu administrativni referent
telefon: 01/2394 451  telefax 01/ 2394 465

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu ustanove Centar za rehabilitaciju Silver, Štefanovec 34, 10000 Zagreb, telefaxom na broj                    01/ 2394 465   ili
  • elektroničkom poštom: centar.silver@czrs.hr

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

 DOKUMENTI

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

3. Katalog informacija

4. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03)

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 144/10)

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN. br. 77/11)

7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13)
 
8. Godišnje izvješća 2017 Izvješće o provedbi Zaona o pravu na pristup informacijama 

9.  Godisnje_izvjesce 2018 Izvješće o provedbi Zaona o pravu na pristup informacijama 

10. Godisnje_izvjesce 201Izvješće o provedbi Zaona o pravu na pristup informacijama  

 11. Godisnje_izvjesce (1) o provedbi Zakona o pravu na ristup informacijama za 2020

12. Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.