Najčešća pitanja

 

Kako se prijaviti za neki od programa Centra za rehabilitaciju Silver?

1. KORAK: Molimo Vas da se prvo informirate pružamo li uslugu koja je Vama ili Vašem djetetu potrebna, jesu li naši programi adekvatni za Vašu teškoću/invaliditet te zadovoljavate li osnovne uvjete za biti korisnik pojedinog programa. S tim u vezi možete nas kontaktirati putem web obrasca, maila ili telefonom.

2. KORAK: Za većinu naših programa potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • kopija rodnog lista,
 • kopija domovnice,
 • kopija Nalaza i mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja,
 • novija dokumentacija (medicinska, defektolog, psiholog i sl.)
 • zamolba (očekivanja od programa/psa pomagača)

Potrebne dokumente šaljete na  adresu Centra: Centar  za rehabilitaciju Silver, Štefanovec 34, 10 000 Zagreb

3. KORAK: Nakon što dostavite SVU potrebnu dokumentaciju, bit ćete uvršteni na listu čekanja. Iznimno, ako čekate Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja, možete predati Potvrdu da ste u procesu vještačenja, a sam Nalaz dostavit ćete nam naknadno čim bude gotov.

4. KORAK: Kontaktirat ćemo nadležni centar za socijalnu skrb i u skladu sa slobodnim terminima, bit ćete pozvani na inicijalnu procjenu u Centar za rehabilitaciju Silver. Po provedenoj procjeni, bit ćete obaviješteni o daljnjoj proceduri.

 

Kolika je lista čekanja u Vašoj ustanovi? 

Lista čekanja za procjenu je različita u svakom od Programa Centra kako slijedi:

 • u Programu dodjele psa pomagača lista čekanja za procjenu je od pola do dvije godine, a osim samog rednog broja na tablici liste, o dolasku na red također ovisi broj pasa koji su trenutno u treningu. Nakon same procjene, i ako korisnik/ica udovoljava uključivanju u Program, potrebno je odabrati psa (ako ga nema, čekamo da se takav pas „pojavi“) koji odgovara potrebama i karakteru korisnika/ice zbog čega je vrlo teško reći u kojem će trenutku korisniku/ici biti dodijeljen pas
 • u Programu dodjele psa vodiča lista čekanja za procjenu je oko godine dana, a osim samog rednog broja na tablici liste, o dolasku na red također ovisi broj pasa koji su trenutno u treningu. Nakon same procjene, i ako korisnik/ica udovoljava uključivanju u Program, potrebno je odabrati psa (ako ga nema, čekamo da se takav pas „pojavi“) koji odgovara potrebama i karakteru korisnika/ice zbog čega je vrlo teško reći u kojem će trenutku korisniku/ici biti dodijeljen pas
 • u Programu terapije senzorne integracije uz terapijskog psa lista čekanja za procjenu je oko godine dana
 • u Programu (re)habilitacije uz terapijskog psa lista čekanja za procjenu je oko pola godine
 • u Programu tehnike štapa trenutno nema liste čekanja, procjena se odvija u najkraćem mogućem roku nakon prijave korisnika/ice
 • u Programu poludnevnog boravka trenutno nema liste čekanja, procjena se odvija u najkraćem mogućem roku nakon prijave korisnika/ice
 • u Programu aktivnosti svakodnevnog života trenutno nema liste čekanja, procjena se odvija u najkraćem mogućem roku nakon prijave korisnika/ice.

 

Kako se dolazi na listu čekanja?

Na listu čekanje dolazite na način da pošaljete SVU potrebnu dokumentaciju, s danom primitka potrebne dokumentacije stavljamo Vas na listu čekanja.

 

Što je važno znati o programu Poludnevnog  boravka u Centra za rehabilitaciju SILVER?

Program Poludnevnog boravka namijenjen je punoljetnim osobama s višestrukim oštećenjima dobnog raspona od 18 do 35 godina. Program podrazumijeva boravak u Centru SILVER radnim danom u trajanju do 6 sati dnevno. U sklopu programa korisnici su uključeni u veći broj aktivnosti o kojima možete više pročitati OVDJE. Ako roditelj korisnika ima status njegovatelja prema Članku 65. Zakona o socijalnoj skrbi korisniku se može pružiti usluga Poludnevnog boravka u trajanju do maksimalno 4 sata dnevno. Centar SILVER nema organiziran vlastiti prijevoz korisnika već roditelji korisnika to samostalno organiziraju. Također, važno je napomenuti da djelatnici Centra nisu u mogućnosti korisnicima davati terapije i lijekove za vrijeme njihova boravka u Centru.

 

Mogu li biti socijalizator psa ako imam dijete s teškoćama u razvoju te nakon socijalizacije zadržati psa kao terapijskog?

Nažalost, to nije moguće jer pas mora proći određeni trening da bi mogao raditi kao terapijski pas. Također, rizično je iz razloga jer ne možemo znati hoće li pas proći testiranja da bi mogao ući u Program školovanja (ozbiljni zdravstveni problemi koji se mogu javiti u razdoblju odrastanja psa) te hoće li uopće imati predispozicije da bude terapijski pas. Još jedan rizik javlja se u vidu odvajanja djeteta i psa kada nakon godine dana pas završi socijalizaciju i krene u Program školovanja jer dijete tada bude izloženo velikom stresu.