czrs » kategorija » Novosti » Edukativno predavanje za roditelje o primjeni podloga za govorenje – Talking Mats
enhr

Edukativno predavanje za roditelje o primjeni podloga za govorenje – Talking Mats

Uz financijsku potporu Grada Zagreba a u sklopu projekta „Primjena novih asistivnih tehnologija u komunikaciji i radu s osobama s invaliditetom te djecom s teškoćama u razvoju“ održano je edukativno predavanje za roditelje o primjeni podloga za govorenje – Talking Mats.

Talking Mats je komunikacijsko sredstvo koje koristi set simbola. Dizajnirano je kao pomoć osobama s komunikacijskim poteškoćama a omogućuje im adekvatno izražavanje ideja, misli i osjećaja.

Talking Mats pomaže ljudima donositi odluke pružajući im strukturu gdje su informacije prezentirane u manjim dijelovima podržanim simbolima. Ovim sredstvom pruža se osobama vrijeme i prostor za razmišljanje o informacijama, zaključivanje i izražavanje onoga što osjećaju u vizualnom obliku koji se lako može zabilježiti. Talking Mats aktivno koriste stručnjaci iz različitih područja, a uključuje osobe sa i bez komunikacijskih teškoća.

Predavanje je organizirano u suradnji s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju a održalo se u prostoru Centra za rehabilitaciju Silver.

Tijekom predavanja roditelji su upoznati s načinom korištenja podloga za govorenje te su stekli osnovna znanja o njihovoj primjeni.

gov1

gov3

gov2