Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 1. a u svezi s člankom 76. stavkom 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Centar za rehabilitaciju Silver ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja odnosno podizvoditelja odabranog ponuditelja).