Oglasi javne nabave

Dokumentacija za nadmetanje 2014.

Dokumentacija za nadmetanje 2015.

Dokumentacija za nadmetenje 2016.

Dokumentacija za nadmetanje 2017.

Dokumentacija za nadmetanje 2018.

Dokumentacija za nadmetanje 2019.

Dokumentacija za nadmetanje 2020.

 

Sukladno odluci o provedbi postupka javne nabave dana 3. studenog 2021. godine, Centar za rehabilitaciju Silver objavljuje dokumentaciju o nabavi – dehidrirana hrana za pse.