czrs » kategorija » Novosti » Kratkometražni film o labradorici Točki
enhr

Kratkometražni film o labradorici Točki

Dok je Točka bila u programu socijalizacije, imala je jako važnu ulogu, a to je edukacija djece ♥️ ??

Hvala Točki, njenoj socijalizatorici Sanji i svim klincima # Hugo Kon

Pogledate kratkometražni film o labradorici Točki