czrs » kategorija » Novosti » Natječaj – Koordinator za ranu socijlalizaciju pasa
enhr

Natječaj – Koordinator za ranu socijlalizaciju pasa

Centar za rehabilitaiciju Silver 28.4.2021. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto Koordinator za ranu socijalizaciju pasa.

natječaj

natječaj 2

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf