czrs » kategorija » Novosti » Natječaj – terapeut senzorne integracije
enhr

Natječaj – terapeut senzorne integracije

Centar za rehabilitaicju Silver 13.8.2021. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto terapeut senzorne integracije.

natječaj – terapeut senzorne integracije

Navedeni natječaj ujedno je objavljen na stanicama Hrvaskog zavoda za zapošljavanje te putem oglasa Narodnih novina.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf