czrs » kategorija » Novosti » Natječaj – trener/ica pasa pomagača
enhr

Natječaj – trener/ica pasa pomagača

Centar za rehabilitaicju Silver 19.12.02018. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto Trener/ica pasa pomagača.

Navedeni natječaj ujedno je objavljen na stanicama Hrvaskog zavoda za zapošljavanje te putem oglasa Narodnih novina.

Tekst natječaja – trener pasa pomagača

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Odluka o poništenju natječaja – trener pasa