czrs » kategorija » Novosti » Natječaj – veterinarski tehničar – njegovatelj pasa
enhr

Natječaj – veterinarski tehničar – njegovatelj pasa

Centar za rehabilitaicju Silver 11.6.2021. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto Veterinarski tehničar – njegovatelj pasa

Navedeni natječaj ujedno je objavljen na stanicama Hrvaskog zavoda za zapošljavanje te putem oglasa Narodnih novina.

natječaj- veterinarski tehničar njegovatelj pasa

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf