czrs » kategorija » Novosti » Natječaj za radno mjesto Terapeut senzorne integracije
enhr

Natječaj za radno mjesto Terapeut senzorne integracije

Centar za rehabilitaicju Silver 24.10.02018. godine  raspisuje natječaj za radno mjesto Terapeut senzorne integracije.

Navedeni natječaj ujedno je objavljen na stanicama Hrvaskog zavoda za zapošljavanje te putem oglasa Narodnih novina.

Tekst natječaja

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf