czrs » PROGRAMI » Pas pomagač
enhr

Pas pomagač

Pas pomagač je školovani pas koji osobama oštećena vida olakšava kretanje u prostoru.

Školovanje psa vodiča traje 8 mjeseci, a obuhvaća, uz obvezne vježbe poslušnosti, markiranje rubnika,stepenica, zaobilaženje prepreka, pronalaženje pješačkih prijelaza, autobusnih i tramvajskih stajališta te vođenje u prometu i sl. Uz ovladavanje naredbama pas mora znati samostalno pronalaziti najsigurnija i najprihvatljivija rješenja u brojnim situacijama čime će se povećati samostalnost, sigurnost i brzinu kretanja slijepe osobe.
U zadnjoj fazi školovanja psa instruktor radi s povezom na očima kako bi mu kretanje bilo što sličnije kretanju slijepe osobe i izbjegavajući vizualnu komunikaciju sa psom.

Assistant Dog

Program obuke uključuje inicijalnu procjenu temeljem koje se odabire pas vodič, koji po svojim karakteristikama, kako temperamentalnim tako i radnim, najviše odgovara pojedinom kandidatu. Osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča provodi se kroz individualni rad s korisnikom u trajanju od 6 tjedana (5 tjedana u Centru Silver i 1 tjedan u mjestu življenja korisnika).

Tijekom obuke slijepa osoba izgrađuje kontakt sa psom, stječe osnovna znanja o njezi i zdravlju psa te ovladava naredbama koje je pas tijekom školovanja naučio. Po završetku obuke Stručno povjerenstvo Centra s predstavnikom Hrvatske udruge za školovanje pasa i mobilitet procjenjuje dobru koordiniranost u kretanju i komunikaciju između korisnika i psa vodiča, iz čega proizlazi sigurnost i kvalitetno kretanje slijepe osobe sa psom.

Seeing Eye Dog

Nakon savladanog programa u Centru, te provedene procjene rada radne jedinice slijedi izrada trasa u mjestu življenja korisnika. Kretanje sa psom vodičem od osobe zahtjeva dobru orijentaciju u prostoru kao i poznavanje trase po kojoj se kreće i procjenu prometa dok pas vodič pronalazi sigurno rješenje.
Kretanje uz pomoć psa vodiča, osim sigurnosti i kvalitete kretanja utječe na rušenje socijalne barijere zbog prepoznavanja mogućnosti korisnika od strane šire društvene zajednice. Prosječan radni vijek psa vodiča s korisnikom je 7 do 8 godina, nakon čega se, prema procjeni stručnog tima, pas umirovljuje.

Molimo Vas da nikada ne ometate psa vodiča dok radi jer mu na taj način odvlačite pozornost i ugrožavate život slijepe osobe.

Preuzmite brošuru: Pas vodic