czrs » PROGRAMI » Poludnevni boravak
enhr

Poludnevni boravak

Programom poludnevnog boravka obuhvaćene su osobe sniženih intelektualnih sposobnosti i osobe s višestrukim oštećenjima. Program, uz održavanje stečenih vještina, razvija i nove. Korisnici u Centru borave 6 sati dnevno radnim danima – od 8 do 14 sati, a prijevoz do i iz Centra je u osobnoj organizaciji. Trenutno program pohađa 5 korisnika. Na dnevnoj bazi u Poludnevnom boravku rade radni instruktor i njegovateljica, a dijelove programa provode i drugi djelatnici (psiholog, socijalni radnik, rehabilitator, instruktori i treneri pasa pomagača).

Program uključuje:

RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA 

Verbalna i neverbalna komunikacija, poticanje usmenog izražavanja, obogaćivanje rječnika…

PSIHOLOŠKO OSNAŽIVANJE KORISNIKA

Poticanje prava na izbor, savjetovanje.

RADIONICA SAMOZASTUPANJA

Samoodređenje, upoznavanje s pravima, poticanje na ostvarivanje prava, izražavanje vlastitih želja i problema.

RAZVIJANJE I UNAPREĐIVANJE SOCIJALNIH VEZA

Prihvaćanje autoriteta, razvijanje: nesebičnosti, samostalnosti, pružanja pomoći i prijateljstva.

SOCIJALANA INTERAKCIJA S OKOLINOM

Razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini, pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza.

AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu (razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti, odijevanje i održavanju odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, organiziranje slobodnog vremena).

SLOBODNO VRIJEME/ODMOR

Vježbe opuštanja, društvene igre, šetnja, slušanje glazbe i drugo.

HORTI TERAPIJA / VRTLARSTVO

Kroz uređenje vrta i brige o bilju korisnici razvijaju radne navike, osjećaj brige o drugim živim bićima, stječu nova znanja i vještine, poboljšavaju senzomotoričke vještine.

Silver - rehabilitacija

LIKOVNE TERAPIJSKE AKTIVNOSTI

Izrada raznih predmeta, nakita, čestitki

AKTIVNOSTI S TERAPIJSKIM PSOM

Individualni i grupni rad s terapijskim psom

BRIGA I NJEGA PSA

Razvijanje radnih navika kroz svakodnevnu brigu o psima (češljanje, izvođenje psa pod nadzorom, čišćenje za psima, hranjenje pasa).

U Poludnevnom boravku vlada opuštena, obiteljska atmosfera međusobnog uvažavanja korisnika i djelatnika Centra. Dan započinjemo izborom između nekoliko pripremljenih aktivnosti, uvažavajući želje korisnika.

Ukoliko imate člana obitelji ili poznanika u dobi od 25 do 30 godina s intelektualnim i/ili višestrukim teškoćama, možete nam se javiti za uključivanje u program na kontakt telefon 01 /2394 451  ili putem kontakt formulara na http://czrs.hr/kontakt/

Preuzmite brošuru: Poludnevni boravak