czrs » PROGRAMI » Tehnika bijelog štapa
enhr

Tehnika bijelog štapa

Slika korisnika bijelog štapa koji čeka na prelazak ceste

Program orijentacije i mobiliteta slijepih osoba – tehnika bijelog štapa

Kretanje uz pomoć bijelog (dugog) štapa predstavlja osnovnu tehniku orijentacije i kretanja slijepih osoba u prostoru.

Program orijentacije i mobiliteta započinje inicijalnom procjenom korisnika u Centru Silver i u mjestu življenja. Osposobljavanje za samostalno kretanje provodi se kroz individualni rad s korisnikom u trajanju od 7 tjedana (6 tjedana u Centru Silver i 1 tjedan u mjestu življenja korisnika), a obuhvaća:

  • Kretanje sa videćim vodičem – pravilno držanje i kretanje s videćom osobom u različitim situacijama
  • Savladavanje dijagonalne tehnike – za kretanje u zatvorenim prostorima, a pogodna je za početnike te osobe sniženih intelektualnih sposobnosti
  • Savladavanje tehnike dodira – pruža taktilne informacije o vanjskom prostoru kroz dvije osnovne varijante: klizajuću tehniku i tehniku dodira u dvije točke

Uz ovladavanje navedenim tehnikama program obuhvaća i savladavanje zakonitosti orijentacije u prostoru što predstavlja osnovu sigurnog kretanja.

Nakon ovladavanja bazičnim vještinama korištenja bijelog štapa, prelazi se na iduću cjelinu – procjene prometnih situacija, orijentacije na križanjima s različitom regulacijom prometa (znakovi, semafor…), te samostalni prelazak križanja. Posebne cjeline učenja predstavljaju kretanje po stepenicama i korištenje javnog prijevoza.

Nakon ovladavanja tehnikom korištenja bijelog štapa slijedi izrada trasa u mjestu življenja svakog pojedinog korisnika. U tom periodu, slijepa osoba uz pomoć peripatologa, uči primjenjivati naučene tehnike u prostoru u kojem će se kretati (orijentiri, sigurnost trasa…).

Zbog mogućih promjena u prostornom okruženju ili uvjetima života te potrebom za doradom ili izradom novih trasa korisnici ovog programa i po završetku obuke ostaju u kontaktu   s peripatologom. Osposobljenost za korištenje tehnike bijelog štapa predstavlja kvalitetnu osnovu za samostalan život, uspješnu profesionalnu rehabilitaciju te razvoj svijesti o vlastitim mogućnostima.

 

Program obuke za korištenje elektronskog uređaja „Tom Pouce“

Elektronski uređaj “Tom Pouce” pomoću infracrvenih zraka omogućuje detektiranje prepreka (uključujući ivisinske), te vibrirajući obavještava korisnika pružajući mu bolju zaštitu i sigurnost. Kandidati trebaju imati savladanu vještinu korištenja tehnike bijelog štapa (klizajuća tehnika) te aktivno iskustvo u samostalnom kretanju. Program edukacije uključuje prethodnu procjenu kretanja i sposobnosti osobe oštećenog vida za korištenje ovog uređaja.

Program se provodi u Centru Silver kroz individualni rad s korisnikom u trajanju od 2 tjedna.

Preuzmite brošuru: Bijeli stap