czrs » PROGRAMI » Terapijski pas
enhr

Terapijski pas

TERAPIJSKI PSI

 

Terapijski psi dodjeljuju se u:

  • ustanove, škole, udruge i sl. gdje stručni voditelj, također nakon prolaska obuke, radi individualno ili u skupinama djece s teškoćama u razvoju uključujući u svoj rad terapijskog psa

 

Kroz uključivanje terapijskog psa u svakodnevni život i postojeće habilitacije/terapije djeluje se na različite aspekte razvoja pojedinca:

  • senzomotorički razvoj
  • sociokognitivni razvoj
  • komunikacijski razvoj
  • psihosocijalni i emotivni razvoj

Radni vijek terapijskog psa je 7 do 8 godina, nakon čega se, prema procjeni stručnog tima, pas umirovljuje.