czrs » PROGRAMI » Uzgoj pasa pomagača
enhr

Uzgoj pasa pomagača

U Centru Silver djeluje više odjela pa tako i Odjel skrbi za pse pomagače i pomoćno tehničko osoblje, kojem pripada i Program uzgoja pasa pomagača.

Ovaj je Program temelj rehabilitacijskih programa za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju – koji u rad uključuju pse pomagače i terapijske pse.

Program uzgoja pasa u Centru Silver baziran je na pasmini labrador retriver koja se pokazala kao najuspješnija u svijetu pasa pomagača.

Za uključenje u Program uzgoja, Centar Silver psa bira iz vlastitog uzgoja ili razmjenom genetskog materijala, štenadi, mladih pasa i uzgojnih pasa iz drugih inozemnih škola (Francuska, Velika Britanija, SAD, Mađarska, Slovačka, Belgija, Nizozemska i dr).

Da bi psa uključili u ovaj Program, potrebno je zadovoljiti određena pravila i standarde te pas mora proći temperamentalna, genetska i zdravstvena testiranja. Pas se uključuje u Program uzgoja u dobi od otprilike 16 mjeseci.

Program se provodi uz volontersku podršku Čuvara Silverovog nasljeđa (Guardians of Silver Legacy), a u silverovom žargonu zovemo ih „Guardiansi“.

Tko su Guardiansi?

Čuvari Silverovog nasljeđa ili engl. Guardians of Silver Legacy su odabrani volonteri pojedinci ili obitelji koji brinu i skrbe o psima uključenim u Program uzgoja Centra Silver (definicija koju koristi Centar Silver).

Kako postati Guardian?

Najčešće, pojedini psi koji pokažu odgovarajući temperament i potencijal – tijekom socijalizacije uđu u uži odabir za uzgoj. Uz praćenje njihova ponašanja te pse se ne kastrira, nakon zdravstvenih pregleda tijekom socijalizacije provode se dodatna testiranja te se sa socijalizatorom razgovara o potencijalnoj budućoj uzgojnoj ulozi psa i socijalizatorovoj spremnosti brinuti o psu tijekom uključenja u Program uzgoja.

Drugi način obuhvaća zainteresirane pojedince ili obitelji, koji često duže vrijeme prate rad Silvera i/ili poznaju socijalizatora ili korisnika psa pomagača te se žele uključiti u aktivnosti koje Silver provodi.

Ovi zainteresirani pojedinci prijavljuju se na online obrascu  (LINK: Prijavni obrazac za Čuvara Silverovog nasljeđa), po prijavi se s njima provodi Inicijalni intervju i posjeta kod kuće, nakon čega se radi selekcija i konačni odabir Guardiana – kojem se dodjeljuje odabrani uzgojni pas.

Neki od kriterija potrebnih za postanak Guardianom:

  •  želja da kao volonter podržite misiju Centra Silver
  •  spremnost na poštivanje protokola i praksi Centra Silver
  •  fleksibilnost kako bi se prilagodili rasporedu uzgojnog psa i potrebama programa uzgoja
  •  sposobnost pružanja sigurnog doma za njegu velikog, reproduktivno aktivnog psa
  •  posjedovanje automobila i mogućnost aktivne vožnje
  •  živite u Zagrebu
  •  imate iskustva sa psima…

Više detalja na linku:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmOZzVu0KqAWMhjvGW8tJTYuEs38ns6DPdbfUZBVM8wpkhUw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Uloga Guardiana je iznimno zahtjevna, uključuje veliku odgovornost i posvećenost, strogo pridržavanje pravila i uputa koordinatora za uzgoj Centra Silver, no konačno ispunjenje krajnje misije Centra Silver – dodjela pasa pomagača osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju – najveća je nagrada svima uključenim.

 

Program uzgoja pasa u Centru baziran je na pasmini labrador retriver.

Cilj uzgoja je stvaranje što boljih mentalnih i radnih sposobnosti pasa te isključivanje nepoželjnih nasljednih osobina i zdravstvenih problema (displazija kukova, laktova i ramena te bolesti oka) koji neposredno utječu na radne sposobnosti pasa pomagača.

Ljudi nas često pitaju želimo li u školovanje za naše programe uključiti pse nađene na cesti ili pse iz sklonište za napuštene životinje. Dok većina pasa koji se bore za udomljenje čini prekrasne kućne ljubimce, vrlo malo njih ispunjava zdravstvene, temperamentalne i druge stroge uvjete potrebne da bi postali certificirani psi pomagači za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Sukladno tome, Centar Silver ima vlastiti uzgojni program te dobiva štenad od odabranih uzgajivača koji uzgajaju pse s genetskom predispozicijom kako bi bili osposobljeni da s lojalnošću i entuziazmom pružaju dugogodišnju uslugu našim korisnicima.