czrs » kategorija » Novosti » Zakon o korištenju pasa pomagača
enhr

Zakon o korištenju pasa pomagača

S ponosom vas obavještavamo da je jučer u NN 39/2019. objavljen novi Zakon o korištenju pasa pomagača. Zakon stupa na snagu osam dana od objave. Sretni smo što su stvari napokon definirane za naše Korisnike i što su po prvi puta naši Socijalizatori postali punopravni nositelji prava!

https://narodne-novine.nn.hr/c…/sluzbeni/2019_04_39_797.html